Programos leidimų peržiūra ir senesnių versijų „Android“ - Kompiuteris - Google Play Žinynas

Leidimo galimybė, Leidimų peržiūra programų atsisiuntimo ekranuose

Turinys

  leidimo galimybė kokius šaltinius skaito brokeriai ir prekybininkai

  Parlamento nariams, Parlamento narių padėjėjams ir tretiesiems asmenims leidimai įeiti į pastatus išduodami remiantis Biuro nustatytomis taisyklėmis.

  Tomis taisyklėmis taip pat reglamentuojamas leidimų įeiti į pastatus naudojimas ir panaikinimas.

  internetinė pajamų peržiūra

  Leidimai įeiti į pastatus neišduodami Parlamento nario aplinkai leidimo galimybė asmenims, patenkantiems į Europos Parlamento ir Europos Komisijos susitarimo dėl skaidrumo registro.

  Į skaidrumo registrą įtraukti subjektai ir jų atstovai, kuriems yra išduoti ilgalaikiai leidimai įeiti į Europos Parlamento pastatus, privalo laikytis: -   Registruotojų elgesio leidimo galimybė, pridėto prie susitarimo, -   susitarimu nustatytos tvarkos ir kitų įsipareigojimų ir -   šio straipsnio įgyvendinimo nuostatų.

  leidimo galimybė

  Nedarant poveikio bendrųjų taisyklių dėl ilgalaikių leidimų įeiti į pastatus panaikinimo arba laikino deaktyvavimo taikymui, generalinis sekretorius, gavęs kvestorių leidimą, panaikina arba deaktyvuoja ilgalaikį leidimą įeiti į pastatus, leidimo galimybė jo turėtojas pašalinamas iš skaidrumo registro dėl Registruotojų elgesio kodekso pažeidimo, rimtai pažeidžia šioje dalyje nustatytus reikalavimus arba be pakankamo pagrindimo nepaklusta oficialiam kvietimui dalyvauti klausyme ar komiteto posėdyje arba bendradarbiauti su tyrimo komitetu, nebent būtų svarių priežasčių tokio leidimo neatimti.

  Kvestoriai gali apibrėžti, kaip 3 dalyje nurodytas Elgesio kodeksas taikomas asmenims, kurie, nors ir turi ilgalaikį leidimą įeiti į pastatus, tačiau nepatenka į susitarimo taikymo sritį.

  leidimo galimybė knygų persiuntimo galimybės

  Biuras, generaliniam sekretoriui pasiūlius, laikydamasis susitarimo dėl registro sukūrimo nuostatų, nustato priemones, būtinas skaidrumo registrui įgyvendinti. Atnaujinta: m.

  • Vilniuje didieji nekilnojamojo turto NT plėtotojai pradeda parduoti butus projektuose, kuriems dar neturi statybos leidimo.
  • SĮ „Susisiekimo paslaugos” / Viešasis transportas : Naujienos