Lygios galimybės

Galimybės strategija

Turinys

  ką skaityti prekiaujant ką žmonės uždirba internete

  Jo tikslas — sukurti ilgalaikę VU įvairovės ir lygių galimybių strategiją ir įdiegti esmines jos nuostatas darbuotojų ir studentų atžvilgiu. Taigi universitetas siekia puoselėti įvairovę bei užtikrinti lygias galimybes visiems, nepaisant jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, šeiminės padėties, ketinimo turėti vaiką vaikų ar kitų diskriminacinių pagrindų.

  Vilniaus universitete už lygių galimybių galimybės strategija priemonių formavimą galimybės strategija Centrinės administracijos Bendruomenės vystymo skyrius. Vienas iš šio skyriaus tikslų — universiteto bendruomenės narių lygių galimybės strategija užtikrinimas.

  galimybės strategija

  Įvairovė ir lygios galimybės Vilniaus universitete Strategija m. Strategija m.

  kaip išimti pinigus iš segmento

  Strategijos tikslas — Universitete kurti studijų ir darbo aplinką, kurioje yra puoselėjama individuali, socialinė ir kultūrų įvairovė ir užtikrinamos Universiteto bendruomenės narių lygios galimybės.

  VU įvairovės ir lygių galimybių metų strategijos dokumentą galite rasti čia.

  galimybės strategija kaip užsidirbti juodų pinigų