EUR-Lex - TJ - EN - EUR-Lex

Npp projektas, naudojantis galimybe,

Tai kenkia faunai ir florai, užteršia dirvožemius bei upes.

npp projektas, naudojantis galimybe kaip pradėti uždirbti

Tačiau pesticidų naudojimas vis dar yra paprasčiausias ir pigiausias pasėlių apsaugos technologinis sprendimas. Ūkininkams trūksta žinių apie šių produktų keliamą pavojų aplinkai ir alternatyvių metodų egzistavimą bei perspektyvumą.

  • Единственное, что остается.

  • Сьюзан едва ли не физически ощутила повисшее молчание.

Atsižvelgiant į tai, Ispanija kartu su kitomis ES šalimis parengė nacionalinį veiksmų planą NPPskirtą užtikrinti, kad būtų laikomasi ES direktyvos, tačiau jos įgyvendinimas vis dar naudojantis galimybe iššūkis.

Šiuo tikslu projekto tikslas buvo parodyti esamų žemos rizikos fitosanitarinių alternatyvų veiksmingumą ir naudą aplinkai bei sukurti praktines priemones, kurios padėtų ūkininkams pereiti prie IPM.

Bendrijos teisė — Principai — Subsidiarumo principas EB 5 straipsnio antroji pastraipa, EB —, ,  straipsniai, EB  straipsnio trečioji pastraipa 2. Jei direktyva nenumato formos ir būdų, kaip pasiekti konkretų rezultatą, valstybė narė pasirinkdama formas ir būdus šiam rezultatui pasiekti iš esmės turi visišką veiksmų laisvę. Vis dėlto valstybės narės, įgyvendindamos EB  straipsnio trečiojoje pastraipoje joms pripažintą laisvę, privalo pasirinkti tinkamiausias direktyvų veiksmingumui užtikrinti reikalingas formas ir būdus.

Taip pat buvo sukurtas plataus įspėjimo apie kenkėjus taškų tinklas, siekiant įspėti ūkininkus ir padėti užkirsti kelią kenkėjų plitimui.

Visa sukaupta informacija buvo integruota į internetinę ūkininkams skirtą GIS sprendimų priėmimo priemonę, kuri buvo išbandyta ir patikrinta ūkių.

"Pažadas Sveikatai" - Sveikatukai - Filmukai vaikams

Projekte dalyvavo žemės ūkio maisto pramonė ir žemės ūkio kooperatyvai, kuriems pavyko naudojantis galimybe, kad tai yra sėkmingas ūkininkų ir technologų bendradarbiavimo metodas.

Projektas yra novatoriškas.

Сьюзан наклонилась к Дэвиду и шепнула ему на ухо: - Доктор. Он смотрел на нее с недоумением. - Доктор, - повторила .

GIS naudojimas leidžia tiksliai atvaizduoti žemės ūkio paskirties sklypą ir žemėlapyje pateikti įvairią informaciją. Modeliai ir sprendimų palaikymo priemonės naudoja inovatyvią programinę įrangą, galinčią modeliuoti pasėlių vystymąsi, trąšų poreikį ir galimą derlių bei pasėlių kenkėjų žalos riziką.

npp projektas, naudojantis galimybe

Projekto įrankiai turi atsekamumo ir npp projektas duomenų valdymo galimybes. Iš viso 70 mokymų dalyvavo žmonės, tame tarpe daugiau kaip ūkininkų ir daugiau nei žemės ūkio technologų buvo specialiai apmokyti naudotis projekto įrankiais.

Npp projektas rodo, kad susidomėjimas Navaros žemės ūkio sektoriuje taikomais IPM metodais yra didelis.

npp projektas, naudojantis galimybe

Kadangi IPM metodų pritaikomumas yra platus, didėja kvalifikuotų specialistų paklausa, dėl to, tikėtina, bus sukurta naujų darbo vietų. Pagrindinis metodo taikymo iššūkis - didelis informacijos kiekis, kurį reikia surinkti ir apdoroti per trumpą laiką bei nuolatiniai pesticidų klasifikavimo taisyklių pokyčiai.

npp projektas, naudojantis galimybe

Tai taip pat išryškino sunkumus, susijusius su jų įvedimu. Tačiau buvo įrodyta, kad plačiai naudojant IPM produktus ir medžiagas vidutinės trukmės laikotarpiu kainos mažinamos. Buvo apsvarstytos perėjimo prie IPM finansavimo priemonės ir jų naudojimo optimizavimo strategijos, kurios gali palengvinti jos įgyvendinimą.

npp projektas, naudojantis galimybe

Socialiniu požiūriu kodėl brokeris atsiėmė mano sandorius pesticidų naudojimas gali padėti sumažinti riziką, susijusią su jų naudojimu pasėliams, ypač tiems ūkininkams, kurie tiesiogiai naudoja augalų apsaugos produktus, taip pat gali sumažinti pesticidų likučius maiste.