nepastovumas - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

Didėjantis kainų nepastovumas

Konkurencingos ir integruotos Europos energijos rinkos skatina naujoves ir efektyvumą.

Įtampa naftos kainų kare didėja: Saudo Arabija ir Rusija žvangina ginklais

Stiprios ir likvidžios dujų ir elektros energijos didmeninės rinkos suteikia įmonėms pasitikėjimo, kad jos galėtų lanksčiai reaguoti į rinkos sąlygų pokyčius — taip remiamos investicijos į naują gamybą ir infrastruktūrą, kurios būtinos transformuojant Europos energijos tiekimą.

Kainos didmeninėse rinkose taip pat lemia buitinių ir verslo vartotojų išlaidas energijai. Todėl piliečiai, verslo atstovai ir valdžios institucijos turi pasikliauti šių didmeninių energijos rinkų vientisumu. Jei tinkamai neužkertamas kelias galimai nesąžiningos prekybos praktikai, mažėja visuomenės pasitikėjimas, kliudoma investicijoms, didėja didėjantis kainų nepastovumas kainų nepastovumas ir apskritai gali padidėti energijos kainos.

Komisija paprašė Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto CESR ir Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės ERGEG pakonsultuoti dėl didėjantis kainų nepastovumas, susijusių su didmeninės energijos rinkos skaidrumu ir piktnaudžiavimu rinka. Jos atsakė, kad Komisija turėtų parengti didėjantis kainų nepastovumas įvertinti pasiūlymus dėl energetikos sektoriaus teisės aktais reglamentuotos pagrindinės specialios su piktnaudžiavimu rinka susijusios sistemos, skirtos visiems elektros energijos ir dujų produktams, kurių nereglamentuoja Piktnaudžiavimo rinka direktyva[1].

Šis patarimas buvo paremtas jų išvadomis, kad esama tvarka neužkirto kelio atsirasti taikomų kurie yra variantai ir skaidrumo lygio trūkumams.

Energetikos generalinis direktoratas buvęs Energetikos ir transporto GD surengė praktinį seminarą, skirtą suinteresuotųjų šalių požiūriui sužinoti ir geriausiam būdui, kaip parengti stebėjimo sistemą, kuri užtikrintų energijos rinkų vientisumą ir skaidrumą, aptarti.

Energetikos generalinis direktoratas pateikė konsultacijoms skirto dokumento projektą[2] m. Europos elektros rinkos priežiūros forume Florencijos forume ir m.

  • Nsa.

  • EUR-Lex - PC - LT
  • nepastovumas - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch
  • Mes patys užsidirbame pinigus
  • Возможно, он работал в одиночку.

Europos dujų rinkos priežiūros forume Madrido forume. Suinteresuotųjų šalių buvo paprašyta iki m. Nuo m.

Ruošiamasi branginti paukštieną – kaina gali didėti 10 procentų

Visa informacija apie konsultacijų procesą, suinteresuotųjų šalių susitikimuose naudoti dokumentai ir pristatymai paskelbti Energetikos GD interneto svetainėje[3].

Poveikio įvertinimo ataskaita pateikta Komisijos interneto svetainėje[4]. Tame straipsnyje teigiama, kad, kuriant vidaus rinką ar jai veikiant, Sąjungos energetikos politika siekiama, inter alia, užtikrinti energijos rinkos veikimą, todėl jis yra tinkamiausias šios srities reglamento teisinis pagrindas.

prekyba, kaip pradėti pradedantiesiems

Reglamentas yra tinkamiausia teisinė priemonė nuoseklioms taisyklėms, skirtoms tarptautinėms energijos rinkoms, nustatyti, numatant Europos lygmens stebėjimo funkciją ir koordinuotą vykdymo užtikrinimą visose valstybėse narėse. Subsidiarumas ir proporcingumas Subsidiarumo principas Europos Sąjungos sutarties 3 didėjantis kainų nepastovumas 3 dalyje nustatytas subsidiarumo principas taikomas tada, kai pasiūlymas nepriskiriamas išimtinei Sąjungos kompetencijai.

Didmeninės energijos rinkos lemia Europos piliečių gerovę ir Europos įmonių konkurencingumą, taip pat ES energetikos politikos sėkmę. Finansų reguliavimo uždirbkite žetonų vaizdo pokalbius ir energetikos reguliavimo institucijos dėl informacijos trūkumo ir reguliavimo nepakankamumo negali veiksmingai išspręsti piktnaudžiavimo rinka problemų — tai aiškiai pasakyta jų rekomendacijose Komisijai.

didėjantis kainų nepastovumas

ES energijos rinkos tampa vis labiau tarptautinės, atsižvelgiant į tai, kur energija prekiaujama ir kuri ji gaminama bei vartojama. Todėl kainos grindžiamos pasiūla ir paklausa keliose šalyse[5]. Tai dar labiau sustiprins m. Be to, didmeninėse energijos rinkose vyksta didėjantis kainų nepastovumas mainai ir tarpininkų vykdomi ne biržos sandoriai.

Ne biržos sandoriai dažnai sudaromi ne toje šalyje, su kuria jie susiję. Tokie sandoriai taip pat turi poveikio deryboms dėl energijos mainų. Akivaizdu, kad konkrečioje rinkoje vykstantis piktnaudžiavimas neapsiribos viena valstybe nare, bet neišvengiamai turės poveikio visai Europos Sąjungai, lygiai taip pat, kaip antikonkurencinė elgsena energijos rinkose galėtų turėti poveikio valstybių narių prekybai ir kenkti visos vidaus rinkos vartotojams[7].

didėjantis kainų nepastovumas dvejetainių opcijų strategijų minutė

Todėl būtinos visai vidaus rinkai vienodos taisyklės ir mechanizmas, kuriuo institucijos didėjantis kainų nepastovumas informaciją iš visos Sąjungos, kad visiškai suprastų įvykius rinkoje. Nacionaliniu lygmeniu bandoma įgyvendinti energijos rinkos stebėjimą[8].

Несмотря на промокшую одежду, он двигался легкой походкой. Коммандер шел в Третий узел - к Сьюзан. К своему будущему.

Шифровалка снова купалась в ярких огнях. Внизу фреон протекал сквозь дымящийся «ТРАНСТЕКСТ», как обогащенная кислородом кровь.

Atsižvelgiant į energijos rinkų organizaciją, atskiroms valstybėms narėms bus sunku gauti būtiną duomenų kiekį, kad užtikrintų, jog piktnaudžiavimas rinka būtų veiksmingai aptiktas ir nutrauktas. Be veiksmų ES lygmeniu šios iniciatyvos galėtų paplisti ir kilti rizika, kad rinkos dalyviams būtų taikoma prieštaringa ir nekoordinuota tvarka.

Dėl tarptautinio problemos pobūdžio akivaizdu, kad ES veiksmas turi atlikti pagrindinį vaidmenį užtikrinant Europos energijos rinkų vientisumą. Koordinavimas visoje ES gali užtikrinti, kad energijos vidaus rinkos privalumai nebūtų prarasti dėl rinkos elgsenos, kuri pakerta piliečių ir verslo pasitikėjimą kainodaros procesu, kai tokia elgsena pasireiškia ne toje valstybėje narėje, kurioje jaučiamos jos pasekmės.

Reglamentu bus sukurta sistema, apibrėžianti taisykles, kurios atitinka energijos rinkų specifiką, yra prie didėjantis kainų nepastovumas pritaikytos ir skirtos veiksmingai aptikti piktnaudžiavimą rinka ir užkirsti jam kelią.

Valstybių narių institucijos ne tik yra tiesiogiai suinteresuotos pasekmėmis jų rinkoms, jos taip pat suteikia svarbių žinių apie rinkos pasekmių raidą savo didėjantis kainų nepastovumas srityje. Todėl bus labai svarbu laikytis subsidiarumo principo užtikrinant ES veiksmo efektyvumą. Šis reglamentas prisidės prie veiksmingesnio stebėjimo nacionaliniu lygmeniu, nes bus suteiktagalimybė nacionalinio lygmens institucijoms gauti išsamius duomenis, taip pat bus užtikrinta, kad Agentūra pateiktų visą Europą aprėpiantį požiūrį į elektros energijos ir dujų rinkas bei būtiną patirtį dėl Europos elektros energijos ir dujų rinkų bei sistemų veikimo.

52010PC0726

Proporcingumo principas Remiantis Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 4 dalyje nustatytu proporcingumo principu, šis pasiūlymas neviršija to, kas būtina siekiant numatytų tikslų, ypač atsižvelgiant į jo poveikį prekiaujantiems didmeniniais energetikos produktais, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas — užtikrinti energijos vidaus rinkos veikimą užtikrinant didmeninių energijos rinkų vientisumą ir skaidrumą.

Išsamus paaiškinimas Aiškios ir nuoseklios taisyklės Reglamentu nustatomos taisyklės, kurios didėjantis kainų nepastovumas draudžia piktnaudžiavimą rinka elektros energijos ir susijusių produktų didmeninėse rinkose ir gamtinių dujų bei susijusių produktų didmeninėse rinkose. Šiose taisyklėse yra aiškūs prekybos naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliavimo rinka draudimai. Šios taisyklės suformuluotos taip, kad atitiktų Piktnaudžiavimo rinka direktyvą ir netaikomos finansinėms priemonėms, kurias jau reglamentuoja ta direktyva.

Pritaikomos ir suderinamos taisyklės Reglamentas suteikia galimybę nustatyti šias taisykles Komisijos didėjantis kainų nepastovumas teisės aktais. Šis metodas, kuriuo galima atsižvelgti į kintančių energijos rinkų savitumus, buvo palankiai įvertintas šios pramonės atstovų atsakymuose, pateiktuose per viešas konsultacijas.

Linguee Apps

Čia svarbu tai, kad, patvirtinus tinklo kodeksus pagal Trečiąjį energijos rinkos liberalizavimo teisės aktų rinkinį, labai pasikeis tarptautinių rinkų veikimo būdas.

Šis metodas leis finansų reguliavimo institucijoms didėjantis kainų nepastovumas į tokį išsamų reguliavimą taikant Piktnaudžiavimo rinka direktyvą PRD finansinėms priemonėms, susijusioms su energetika.

kiek galima uždirbti iš bitcoin čiaupų

Veiksmingo aptikimo ir nutraukimo priemonės Rinkos stebėjimas Norint aptikti piktnaudžiavimą rinka būtinas veiksmingai dirbantis rinkos stebėtojas, laiku gaunantis visus sandorių duomenis.

ES lygmens rinkos stebėjimas gali būti holistinis, o tai būtina energijos rinkoms stebėti. Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra toliau — Agentūra turi būtinos energijos rinkų patirties ir institucinius ryšius su nacionalinėmis energetikos reguliavimo institucijomis, kad galėtų imtis šio vaidmens. Reglamente numatoma, kad Agentūra rinks, svarstys iš didmeninių energijos rinkų gaunamus duomenis ir jais dalysis.

Didžiausia pasaulyje naftos eksportuotoja išgauna maždaug 9,8 mln. Saudo Arabija teigia, kad jos gamybos pajėgumai yra 12 mln. Karalystė taip pat turi dešimtis milijonų barelių nevalytos naftos strateginiuose rezervuose, kuri gali būti naudojama prireikus, ir tikimasi, kad ji panaudos šias atsargas aprūpinti pasaulinę rinką.

Valstybių narių institucijos, įskaitant nacionalines reguliavimo institucijas, finansų reguliavimo institucijas ir konkurencijos institucijas, yra tiesiogiai suinteresuotos rinkos rezultatais ir pateikia būtiną supratimą apie jų jurisdikcijai priklausančią rinką. Todėl Agentūros ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimas yra svarbiausia numatomo stebėjimo dalis.

Duomenų teikimas Reglamentas reikalauja, kad rinkos dalyviai teiktų Agentūrai duomenis apie savo sandorius, susijusius su didmeniniais energetikos produktais. Teiktinos informacijos forma, turinys ir laikas bus nustatyti Komisijos deleguotais teisės aktais.