Kas yra Pasirinkimas? | Terminų žodynas

Pasirinkimo terminų žodynėlis

  1. Kas yra Parinkti? | Terminų žodynas
  2. Kas yra Pasirinkimas? | Terminų žodynas
  3. Palūkanų galimybės jų ypatybės
  4. Dvejetainių opcionų brokeriai su signalais

A Administratorius Darbuotojas, prižiūrintis informacinę sistemą, jos infrastruktūrą, tvarkantis duomenų bazės turinį, suteikiantis prieigos teises prie duomenų, užtikrinantis jos veikimą ir elektroninės informacijos saugą.

Šaltinis: Dagienė V. Atminties institucija Archyvas, biblioteka, muziejus ar kita institucija, dalyvaujanti formuojant, integruojant ir skleidžiant žmonijos kultūrą, užfiksuotą kultūros paveldo objektuose. Šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

CHD — child — vaikas iki 12 metų su atskira apmokėta vieta lėktuve ir bagažu.

Atviroji prieiga angl. Atvirojo kodo programa, arba atviroji programa angl. Aukštesnio lygmens terminas, arba tėvinis terminas angl.

Autorių teisės angl. Autorių teisės apima kūrinių skelbimo, platinimo ir atlygio autoriui tvarką. Autorių teisių apsaugos ženklas, pasirinkimo terminų žodynėlis autoriaus teisių ženklas angl. Jį sudaro trys elementai: apskritime arba lenktiniuose skliaustuose įrašyta raidė C, autoriaus arba kito autorių teisių subjekto vardas pavadinimas ir kūrinio pirmojo išleidimo metai.

Šiuo ženklu paprastai žymimas turtinių autorių teisių turėtojas. B BAVIC Bendras asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės pasirinkimo terminų žodynėlis tezauras Bendras asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos žodynas, nurodantis prasminius jame suvestų duomenų tarpusavio ryšius.

Tezaure išskirtos 5 duomenų grupės: asmenvardžiai, vietovardžiai, kolektyvai, laikotarpiai, temos. BAVIC tezauro paskirtis — integruotas Lietuvos paveldo skaitmeninimui aktualių dabarties ir istorinių chronologijos, geografijos ir biografinių duomenų pateikimas ir valdymas.

BAVIC buvo sukurtas m. C CMYK angl. ŽPGJ Spalvų modelis, kuriame visos spalvos gaunamos maišant žydrą, purpurinę, geltoną ir juodą spalvas. Naudojamas spaudoje. Sulietuvinta forma ŽPGJ spalvų pavadinimų žydra, purpurinė, geltona, juoda pirmosios raidės vartojama retai. Šaltiniai: Dagienė V. D Daugialypė terpė pasirinkimo terminų žodynėlis.

Šaltinis: Kapleris I. Laužikas, Vilnius: Vilniaus universitetas, Akademinė leidyba,p. Daugkartinio įrašymo kompaktinis diskas CD-RW Kompaktinis diskas, į kurį įrašytus duomenis galima ištrinti ir į jų vietą įrašyti naujus. Domenas Unikalus interneto svetainės adresas internete pvz. Šaltinis: Stankevičiūtė G.

failą kaip dvejetainį

Gairių versija 2. Mukienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus,p.

antakių prekybos aprašymas pasirinkimo klasifikacija

Dpi angl. Nuo taškų skaičiaus priklauso skaitmeninio vaizdo kokybė. Duomenys angl. Duomenų bazė angl.

Terminų žodynėlis

Duomenys gali būti įvairūs: tekstai, paveikslai, garsai ir kt. Duomenų bazė pasiekiama kompiuteriu. Duomenų bazės trumpinys — DB. Šaltiniai: Laužikas R. Dvimatis objektas 2D Objektas, kurio duomenys yra išdėstyti plokštumoje, dviejų matmenų dažniausiai ilgis ir plotis erdvėje pvz.

Šaltinis: Laužikas R. E Elektroninė paslauga Nuotoliniu būdu, pasinaudojant įvairiais informacinių ir ryšių technologijų pasirinkimo terminų žodynėlis ir priemonėmis pvz. Elektroninę pasirinkimo terminų žodynėlis inicijuoti gali tiek paslaugos gavėjas, tiek paslaugą teikianti institucija finansinės nepriklausomybės formulė atskiro paslaugos gavėjo kreipimosi ir sutikimo.

Administracinių ir viešųjų paslaugų portalas www. Vienas iš pagrindinių šio portalo tikslų — pasiekti, kad interneto naudotojams būtų laisvai prieinama kuo daugiau informacijos apie skaitmeninius Europos kultūros paveldo objektus. Portale rodoma daugiau nei 30 milijonų Europos kultūros ir mokslo įstaigų objektų, kurie pristato Europos istoriją ir kultūrą nuo seniausių laikų iki šių dienų.

Šiuo metu tai didžiausias pasaulyje socialinis tinklas internete. Failas angl. Forumas Virtuali bendravimo svetainė, kurioje keičiamasi patirtimi, mintimis. Dažniausiai internetinis forumas turi tam tikrą temą arba kelias temas, kurias interneto naudotojai gali perskaityti ir į jas atsakyti. Šaltinis: Wikipedia, The Free Encyclopedia www.

pasirinkimo terminų žodynėlis electrum žvaigždžių piniginės apžvalgos

G Garso įrašas sklaidai, arba išvestinis skaitmeninis garso įrašas Koreguotas suglaudintas originalus skaitmeninis garso įrašas, skirtas viešinti, pavyzdžiui, LIMIS portale www. LIMIS-M išvestiniai skaitmeniniai garso įrašai susiejami su eksponatų, bibliotekos objektų, archyvo objektų, fototekos objektų aprašais. Kvietkauskienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus,p.

GIF formatas angl. Šis formatas turi ribotą spalvų skiriamąją gebą spalvastodėl netinkamas aukštos kokybės skaitmeniniams vaizdams. GIMP Atvirojo kodo vaizdų apdorojimo programa. Naudojantis ja galima atlikti daugelį funkcijų, kaip ir dirbant programa Photoshop. H Hierarchiniai ryšiai Ryšiai, rodantys ryšius tarp tezauro aukštesnio lygmens termino pvz. Šaltinis: Sirgedaitė D.

Hierarchinis atvaizdavimas Tezauro terminų grafinis išdėstymas, atvaizduojantis aukštesnio lygmens ir žemesnio lygmens terminų ryšius. Išorinis diskas Didelės talpos duomenų laikmena, jungiama prie kompiuterio per universaliąją jungtį.

Išvestinis vaizdas Koreguotas originalus skaitmeninis vaizdas, labiausiai atitinkantis skaitmenintų objektų originalius skaitmeninius vaizdus. Vaizdo formatas — TIFF. LIMIS-M išvestiniai skaitmeniniai vaizdai susiejami su eksponatų, bibliotekos objektų, archyvo objektų, fototekos objektų aprašais. Šaltinis: Aukštaitis V.

pasirinkimas

Peržiūrėti vaizdo įrašus gali neprisiregistravę naudotojai. JPEG formatas kompresuoja vaizdus, tačiau prarasta informacija nepastebima arba sunkiai pastebima. K Klasifikatorius Terminų, suskirstytų į grupes pagal tam tikrus požymius, sąrašas.

Komercinė programa Kompiuterinė programa, už kurios naudojimą imamas mokestis. Įsigijus komercinę programą, negalima jos modifikuoti, platinti, nebent šiuos veiksmus, griežtai 30 sekundžių variantai nustatytų reikalavimų, leidžia atlikti licencijos sutartis.

Kompiuterizuota apskaita Objektų įtraukimas į apskaitą, naudojant kompiuterinę apskaitos sistemą pvz. Šaltinis: Lietuvos Respublikos kultūros ministro m. Kompaktinis diskas CD Duomenų laikmena. Kompaktiniame diske gali būti saugomi garso, vaizdo įrašai ir kitokie duomenys. Maksimali kompaktinio disko talpa — apie MB.

Kompaktinių diskų pavyzdžiai: vienkartinio rašymo kompaktinis diskas, daugkartinio rašymo kompaktinis diskas. Pasirinkimo terminų žodynėlis Duomenų pvz.

Kompresijos tikslas — pertvarkyti duomenis taip, kad jie užimtų mažiau vietos kompiuterio atmintyje ir jų persiuntimas būtų spartesnis. Kūrybinių bendrijų licencijos angl. Creative Commons licences, arba CC licences Standartizuotos licencijos, apibrėžiančios teisinį skaitmeninių objektų naudojimą.

Šios licencijos leidžia kopijuoti, pakartotinai panaudoti, platinti, kai kuriais atvejais modifikuoti skaitmeninius kultūros paveldo objektus, kiekvieną kartą neatsiklausus autorių ir ar autorių turtinių teisių turėtojų leidimo. Skirtingai nuo autorių teisių angl.

L Įtaisas duomenims laikyti pvz. Laukas Vieta kompiuterio ekrane, kurioje įrašoma informacija arba peržiūrima įrašyta informacija.

Prie mokymų sistemos prisijungę naudotojai gali susipažinti arba pagilinti žinias muziejuose saugomų objektų skaitmeninimo srityje pvz. Mokymų sistemos adresas: www. LIMIS Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema Kompiuterinė sistema, informacinėmis technologijomis, kompiuteriais ir ryšio priemonėmis į bendrą tinklą jungianti duomenis apie Lietuvos muziejuose saugomus objektus.

Ji skirta automatizuotai muziejų rinkinių apskaitai vykdyti, saugomų objektų aprašams sudaryti, jiems susieti su skaitmeniniais vaizdais ir kita skaitmenine informacija, saugoti, archyvuoti, viešinti, keistis duomenimis su dvejetainis variantas 24 opton apžvalgos informacinėmis sistemomis.

Be to, LIMIS visuomenei teikia ir elektronines paslaugas, susijusias pasirinkimo terminų žodynėlis muziejuose saugomais objektais. Šaltiniai: Saulevičius D. Posistemis įdiegtas pasirinkimo terminų žodynėlis savivaldybių, pasirinkimo terminų žodynėlis ir kituose muziejuose.

Jis sudaro galimybes kurti muziejaus pasirinkimo terminų žodynėlis elektroninį katalogą, susieti rašytinius duomenis apie objektus su skaitmeniniais vaizdais, kita skaitmenine informacija bei keistis duomenimis su LIMIS-C posistemiu ir kitomis informacinėmis sistemomis. Jo veikimui užtikrinti nereikia papildomų diegimo ir palaikymo tarp jų licencijų ar specializuotos kompiuterinės įrangos išteklių.

Šaltinis: Saulevičius D. Tai pagrindinė LIMIS sudedamoji dalis, skirta skaitmeniniam turiniui kaupti, archyvuoti, saugoti, teikti jį LIMIS-K posistemiui ir kitoms informacinėms sistemoms, centralizuotai administruoti klasifikatorius ir tezaurus. M Komunikacijos priemonė informacijai perduoti plačiąja prasme. Medijoms priskiriama audiovizualinė produkcija, internetas, žiniasklaida ir kt.

Metaduomenys  angl.

Tai struktūrizuoti aprašomieji duomenys, apibūdinantys objektą. Pavyzdžiui, aprašant dailės kūrinį, metaduomenys apima duomenis apie kūrinio sukūrimą pvz. Metaduomenų paskirtis — palengvinti skaitmeninių objektų paiešką, valdymą, pakartotinį panaudojimą.

Budrys, Rasa Trainienė; Lietuvos veterinarijos akademija. Anatomijos ir histologijos katedra, Vilniaus universitetas. Zoologijos katedra. Žodynas parengtas pagal m.

Šaltiniai: Harping P. Miniatiūra angl.

Tai paveikslo arba elektroninio pasirinkimo terminų žodynėlis varianto sumažinta versija, naudojama daugelio paveikslų puslapių peržiūrai ir parinkimui paspartinti. Mobilioji programėlė, arba mobilioji aplikacija angl. N Nacionalinis skaitmeninimo kompetencijos centras Didžiausią skaitmeninimo patirtį sukaupusi institucija, koordinuojanti skaitmeninimo veiklas Lietuvos atminties institucijose.

Tai: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka bibliotekų sritisLietuvos dailės muziejus muziejų sritisLietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba archyvų sritisLietuvos centrinis valstybės archyvas audiovizualinio paveldo kaupimo, išsaugojimo ir sklaidos sritis.

Naršyklė angl. Naudotojo sąsaja arba vartotojo sąsaja  angl. Sąsają sudaro klaviatūra, pelė, operacinės sistemos komandos, grafiniai dialogo langai, piktogramos, meniu sąrašai pasirinkimo terminų žodynėlis kt. Naudotojo vardas, arba vartotojo vardas angl.

Naudotojo vardą pasirenka pats naudotojas arba parenka sistemos šeimininkas.

Žinutės: 7 Pasirinkimas ar pasirinktis? Pavyzdžiui, naudojau tokius išsireiškimus kaip pasirinkimo struktūra, pasirinkimo aibė, pasirinkimo atitiktis ir panašiai.

Naudotojo vardas turi būti unikalus. Kartais naudotojo vardu gali būti elektroninio pašto adresas. Negavus išankstinio kūrinio ar kito saugomo objekto teisių turėtojų sutikimo, toks kūrinys negali būti atgaminamas skaitmeniniu būdu ir padaromas viešai prieinamas.

Kur rasti rekomenduojamą padangų dydį jūsų automobiliui - Patarimai iš AUTODOC

Nenustatytų teisių turėtojų kūrinio statusas gali būti patvirtintas dviem atvejais: kai kūrinio autorius ar teisių turėtojas apskritai nežinomas, t. Kad būtų patvirtinta kuri nors iš šių sąlygų, būtina atlikti kruopščią paiešką. Direktyva taip pat taikoma kūriniams ir fonogramoms, kurie niekada nebuvo išleisti ar transliuoti, jeigu viešą prieigą prie jų suteikė kultūros, švietimo ir mokslo įstaigos ar visuomeninės transliuojančiosios organizacijos, jeigu pagrįstai galima manyti, kad teisių turėtojai nepareikš prieštaravimo dėl šių kūrinių ir fonogramų naudojimo būdų ir sąlygų, numatytų direktyvoje; pasirinkimo terminų žodynėlis ir kitiems saugomiems objektams, kurie yra pasirinkimo terminų žodynėlis kūrinių ar fonogramų sudėtinė dalis, yra į juos įtraukti arba yra jų neatskiriama dalis.

Neatskiriama kūrinio visumos dalimi gali būti laikomi brėžiniai, eskizai, žemėlapiai, iliustracijos, fotografijos ir kt.

Skaitmeninimo terminų žodynėlis

Direktyva netaikoma neintegruotiems meno kūriniams. Šaltinis: Nenustatytų teisių turėtojų kūrinių duomenų bazės diegimo ir naudojimo metodika, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,p. O Originalus skaitmeninis garso įrašas Skaitmeninis garso įrašas, perkeltas iš garsą įrašančio įrenginio ar laikmenos į kompiuterį, nenaudojant apdorojimo algoritmų.

Originalus skaitmeninis vaizdo įrašas Skaitmeninis vaizdo įrašas, perkeltas iš vaizdą įrašančio įrenginio ar laikmenos į kompiuterį, nenaudojant glaudinimo algoritmų.

Originalus vaizdas Pirminis skaitmeninis vaizdas, sukuriamas skenuojant arba fotografuojant objektą. Iš originalių vaizdų rekomenduojama kurti išvestinius skaitmeninius vaizdus. P Pagrindinis terminas, arba deskriptorius Tezauro terminas, skirtas konkrečiai sąvokai apibūdinti ir žymėti. Paieška Informacijos ieškojimas duomenų bazėje, internete ir kitur.