Tralas Pagalba kelyje sunkvezimiams iki 40t

Visos galimybės

Spausdinti Miškams apsaugoti ir atkurti — visos galimybės Pažeistiems miškams atkurti ir prevencinėms priemonėms nuo gaisrų juose įrengti teikiama Europos Sąjungos ES parama.

kriptovaliutų pasaulio žlugimas brokerių 2020 metų reitingas

Paraiškas miškininkai kviečiami teikti rugpjūčio 3—31 dienomis. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 mln. Remiama veikla Pagal šią KPP veiklos sritį remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastrūktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas bei gerinimas, taip pat — stichinės nelaimės visos galimybės miško atkūrimas.

Spausdinimo versija Pasidalink Numerio perkėlimo paslauga Vartotojai, norintys pakeisti mobiliojo ryšio operatorių ir išlaikyti turimą abonentinį numerį, visomis šios paslaugos galimybėmis galės naudotis tik po pusmečio. Šiuo metu vartotojams, keičiantiems operatorių, suteikiamas naujas numeris, į kurį peradresuojami skambučiai senuoju numeriu. Tačiau vartotojus atbaido tai, senuoju numeriu SMS žinutes galima gauti tik iš to tinklo, kuriuo naudojiesi, o žinutėms iš kitų tinklų reikia alternatyvaus numerio. Šią visos galimybės turėtų išspręsti nepriklausoma nuo ryšio bendrovių ir Ryšių reguliavimo tarnybos RRT telefono numerius keičiančių abonentų duomenų bazė, kurios tvarkytojas teiks senųjų ir naujųjų numerių peradresavimo paslaugas. Anksčiau skelbta, kad tokia duomenų bazė turėtų pradėti veikti nuo metų pradžios, tačiau RRT tik dabar patvirtino viešo konkurso išrinkti centrinės duomenų bazės administratorių sąlygas.

Paramos paraiškas gali teikti privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Pareiškėjas savo vardu, kaip valdos valdytojas, turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Tavo komentaras

Nekilnojamasis turtas miškas, miško žemė, statiniaiį kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teisėmis, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais arba nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

Būtinas miškotvarkos projektas Kartu su paramos paraiška būtina pateikti vidinės miškotvarkos projektą su suprojektuotomis priemonėmis, kurioms prašoma paramos, neatsižvelgiant į valdos dydį išskyrus atvejus, kai paramos prašoma stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimui.

Visos galimybės pat statinių projektams turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė. Jos išvada turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla.

ar įmanoma uždirbti internetu? satoshi be priedų

Kai paramos prašoma stichinės nelaimės pažeistam miškui atkurti, kartu su paramos paraiška, pateikiamas Miško želdinimo ir žėlimo projektas, patvirtintas miškų urėdijos.

Sąlygos paramai gauti Atkreiptinas dėmesys, kad parama prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms skiriama tik toms miško teritorijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos miškų gaisringumo žemėlapį priskirtos prie didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotų.

kaip uždirbti milijoną neinvestuoji

Kartu su paramos paraiška turi būti pateikta miškų urėdijos pažyma apie miško plotų priskyrimą prie tokios gaisrų rizikos grupės. Parama pažeistam miškui atkurti skiriama su sąlyga, kad pažeistas ne mažesnis kaip 0,5 ha miško plotas ir kad dėl šios nelaimės buvo pažeista daugiau kaip 20 proc. Parama teikiama tik už visos galimybės plotus, kuriuose pažeidimas užregistruotas po m.

visos galimybės

Paramos intensyvumas Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be pridėtinės vertės mokesčio PVM. Pagal KPP priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjo projektui negali viršyti tūkst.

visos galimybės

Didžiausias galimas paramos intensyvumas vienam projektui, kai kuriama miškų priešgaisrinės apsaugos infrastrūktūra, diegiama ir gerinama miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įranga, gali siekti 70 proc.

Kai atkuriamas stichinės nelaimės pažeistas miškas, parama skiriama mokant vienkartinę miško atkūrimo išmoką, visos galimybės kiekvienam miško visos galimybės ir žėlimo projektui atskirai, priklausomai nuo atkuriamų želdinių rūšinės sudėties.

Būtina surinkti 30 atrankos balų Pasibaigus paraiškų rinkimo laikotarpiui bus atliekamas projektų atrankos vertinimas.

Opozicija Nausėdos prašo vetuoti biudžetą: gavo atsaką, kad bus svarstomos visos galimybės

Pagal šią KPP veiklos sritį visos galimybės numatyti atitinkami atrankos kriterijai, vertinami balais. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius — 30 balų.

Kuriame saugią aplinką: ar visos galimybės jau išnaudotos?

Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Projektų atrankos kriterijai ir balai: Kai projekte numatytas pažeisto miško, kuriame vyrauja daugiau kaip 50 proc.

Konferencijoje dalyvavo virš 60 jaunuolių iš Širvintų, Gelvonų ir Musninkų.